"הנני אשר הנני, אהיה אשר אהיה"

סטנדרט טכנולוג'י

למילים האלו יש עוצמה, אותה אני לומדת כל יום מחדש. הפעם הראשונה בה נתקלתי בה הייתה בסדנא של מעגל הארגמן, שם למדתי את הסטנדרט טכנולוג'י.

אבל מאז התובנה סביב עוצמתם של המילים האלו והבנת התהליך שהן יוצרות רק הלכה וגדלה.
ברוב המיקרים הריפוי הזה מתאים למי שכבר עשו תהליך ארוך, חיברו את חלקי האישיות ובנו לעצמם את גבולות האני.
אך לעיתים אפשר להשתמש בשיטה גם אצל מי שלא התנסה בשום תהליך ואפילו במצבים של מצוקה גדולה בה תהליך ערור התאים מאפשר שינוי כיוון.
בזמן האחרון – למרות כמה שאני עסוקה כסטודנטית, כמטפלת וכאימא – אני לא מפסיקה לקבל עוד ועוד תובנות לגבי האפשרויות שבשיטה ולעיתים נכנעת למסר, מפנה זמן ומקליטה מדיטציה.
ברוב המקרים הם מיועדות לאדם ספציפי אף על פי שלא תמיד נוח לי לתת את הההקלטה.
כך יצא שהחלטתי להעלות אותם כאן באתר ולראות לאן הדברים מובילים.
אני עצמי מרגישה מוצפת בידע הרב שמגיע אלי בעקבות העבודה הזו ביני לבין עצמי ואשתדל להעלות כאן גם את התובנות וההגיגים שממלאים את ראשי.


כל התרגולים בשיטת הסטנדרט טכנולוג'י נעשים על פי אותה התבנית:
  • מציאת התחושה הרצויה
  • בחירה בה וחיזוק שלה
  • לאפשר לאותה תחושה נבחרת להתרחב מבלי לשלוט באופן בה או בתהליך

באופן כללי רוב התרגילים בהם אני עוסקת משתמשים בתחושות כדרך לשנות הן את החוויה הפנימית והן את המציאות החיצונית.


כמה עקרנות להבנה של תרגול באמצעות הקשבה לתחושות:
  • בתוך כל אדם קיים הכול
  • תחושה מקדימה מציאות ומפעילה אותנו גם אם איננו מודעים אליה
  • תחושה יכולה להיות קשורה לזכרונות ומחשבות
  • ריפוי יכול להיעשות מתוך הקשבה לתחושה
  • ביטול התחושה או נתק ממנה ייצרו העצמה שלילית של השפעתה
  • קבלה של תחושה שלילית תגרום לה להעלם, קבלה של תחושה חיובית תגרום לה להתרחב