נעמי מוהר

כירולוגיה

"כירו" היא יד ביוונית ואילו לוגיה היא תורה. תורת היד מאפשרת לנו הצצה אל הנפש והבנת המפה תורמת להבנה של הבדלים בין יחידים בכישורים, במחסומים ובאופן בו הם חוו את עברם.

הקריאה בכף-היד, כפי שאני ועוד רבים אחרים משתמשים בה, היא דרך להפוך את הנסתר לגלוי, להבין מניעים, להכיר את עצמינו מבחינת דפוסי ההתנהגות והחשיבה ולעזור לנו לנפות את התפל ולגלות איך להשקיע בעיקר.