נעמי מוהר

גופנפש

שיטת הטיפול שלי היא שילוב של טכניקות שונות העוסקות במודעות דרך הקשבה לגוף. הטיפול מבוסס על תיאוריות שונות הגורסות כי הגוף והנפש בדיאלוג מתמיד האחד עם השני וכל שינוי באחד ישפיע על השני. יתרה מכך הגוף נחשב כייצוג של חלקי הנפש ולכל מצב רגשי או הכרתי ניתן למצוא ביטוי בתחושות הגוף. דרך הטיפול היא על ידי דיבור והקשבה עם תחושות הגוף ועל ידי יצירת דיאלוג בין חלקים שונים של הגוף (למשל הראש מדבר עם הרגליים).

סוג הטיפול שפיתחתי ואותו אני מלמדת, מורכב למעשה משתי שיטות עיקריות, בשתיהן יש דיבור עם הגוף האחת באמצעות שהייה עם התחושות והשנייה באמצעות האנשת אברי הגוף. בחלק זה אכיר את שיטות הטיפול למטפלים ואדון בסוגיות שונות המעסיקות מטפלים הוליסטיים.