התרגיל נועד לאפשר ריפוי מתוך סילוק רעלים ותאים שאינם תורמים לבריאות השלם. מומלץ לבצע פעמיים ביום, בוקר וערב.

אין לבצע את התרגיל מייד לאחר קבלת טיפול כימוטרפי! מי עושה את התרגיל במקביל לטיפולים צריך להפסיק ביום קבלת החומר ולחזור לתרגל כעבור כמה ימים ולקראת הטיפול הבא.