על הספר - מחשבות על יד החייםבתפריט זה תמצאו קורס וירטואלי בכירולוגיה. בכל נושא אביא דוגמאות ואיורים, חלקם הגדול מהספר שלי, "מחשבות על יד החיים". שאלות ייענו בשמחה בעמוד הפייסבוק שלי "כלים - לאבחון, לטיפול ולתרגול עצמי". המעונינים להעמיק בתחום זה מוזמנים להרשם בטופס שבתחתית הדף ואעביר להם מידע על מאמרים חדשים שאעלה, שיעורי וידיאו ועוד.

כאן אלמד את מפת היד וקריאתה. השיטה שלי היא הוליסטית – אין תחום בחיים שאינו מדובר בקורס, בידיים ניתן לראות הכול בהתאם להתמחות המאבחן. האבחון פתוח – לא צריך לזכור את המשמעויות של הצורות השונות של היד הקווים או הגבעות – צריך להבין אותן – מי שמבין לא ישכח לעולם. לימוד המפה הבסיסית ודרכה את כל הסימנים מאפשר גמישות באבחון ובהבחנות, מאפשר לתלמיד לצאת לדרכו המקצועית כשהוא מצויד בכלים להבין כל סימן גם אם מעולם לא ראה אותו קודם.

החומר יועבר בסיוע שקופיות ואמצעים ממוחשבים, חלק מהשיעורים יועברו בוידאו ולכל שיעור יהיה גם חומר כתוב להרחבה והעמקה בתחומים המדוברים בו.

אורך האגודל

את אורך האגודל קובעים ביחס לשאר חלקי היד. בהשוואה זו נקבע היכן כוחו של האדם – במודע או בלא-מודע. לרוב האנשים אגודל באורך בינוני. בדרך-כלל נציין אגודל ארוך, ואז נעמוד באבחנה על אותם המאפיינים שהוזכרו בפרקים קודמים ביחס להכרה ששולטת באישיות.

אציג כעת את תכונות האגודל.

אגודל ארוך

אגודל ארוך משקף אדם שחלק נכבד מאישיותו הכרתי, כלומר הוא מודע לעצמו ושולט בענייניו, ולכן הוא ניחן במידה רבה של ריסון עצמי. זהו אדם שדחפיו, רצונותיו ומאווייו עוברים עיבוד לפני שהם יוצאים החוצה. הוא חש שהוא שולט בגורלו ואחראי למעשיו. תחושות אלה נובעות מנטייתו לרסן את עצמו ולעצב את תדמיתו, אם על-פי הכרתו ואם על-פי דרישות החברה. אישיותו של אדם זה חזקה והוא יוצר רושם של אדם רציני, תקיף וחד-משמעי. כאשר פונים אליו כדאי להתייחס אל שכלו וחשוב לדבר באופן הגיוני.

בעל אגודל ארוך משקיע חשיבה בדברים שהוא עושה, שואף להתפתח ולהשתפר, ומשתדל לתכנן ולפעול בצורה טובה. הוא משתמש תדיר ביכולותיו השכליות ובכל מה שקשור להכרה – דעות, ערכים, ריסון, בקרה ועוד, וזוכה להערכת הסביבה ולקידום. לאדם זה קל לממש עצמו בחברה שמעריכה את שליטת השכל והמחשבה.

אגודל קצר

בעל אגודל קצר חש כאילו אינו שולט בעצמו. הוא אינו מסוגל לארגן את תשוקתו הפנימית, תאוותו חסרת-תכלית ובלתי-מכוונת. לכן התנהגותו של אדם זה עלולה להיות ילדותית. פעמים אחרות מובילה תכונה זו להגשמה ולהצלחה – זאת כיוון שהוא אינו מסוגל לשמוע "לא". רבים מביטויי האישיות שלו אינם מצויים בשליטה. לאדם זה נטייה לאגרסיביות ולמזג חם, ולכן לוקה לעיתים בתיפקודו, וכפיצוי לכך מאמץ כמה דרכים אופייניות – האחת, ריצוי הסביבה מעל ומעבר לרגיל, הוכחת יעילותו ויצירת הזדקקות לו, השנייה, פיתוח צורך להיות מנוהל ונשלט בידי אחרים, ובעוד שאדם אחר "מארגן" לו את אישיותו הוא נדרש לפחות חשיבה. אפשרות שלישית והפוכה, היא שבגלל קשיי שליטה ותכנון הוא מנסה לשלוט באחרים, והיא נובעת מאותה תחושה של חסך. תחושתו כי אין הוא שולט במעשיו, דחפיו ופחדיו, מביאה אותו לביטויי כעס או להפגנת כוח, ואף לאימפולסיביות. לפעמים בעל האגודל הקצר עסוק בווכחנות, בהוכחת צדקתו. כוחו הוא בכך שהלא-מודע נגיש וברור לו, אך לא תמיד הוא רוצה בכך. יש שהוא בעל אינסטינקטים וחושים חדים, אך לא תמיד הוא יודע כיצד לארגן אותם ביחס לסביבה. לכן, לאדם כזה יש לפעמים התנגדות להקשבה עצמית. את מאמציו הוא מקדיש לשליטה בסביבתו.