תרגול זה עוסק בחיזוק צ'אקרת הלב, הצ'אקרה הרבעית, צ'אקרה זו קשורה ביכולת לאהוב את עצמנו, לקבל באהבה את כל מה שאנחנו, ולחוש אהבה ללא תנאי כלפי עצמנו